Homestay Ba Vì, Hà Nội

Accommodations

Mint Green

Căn nhà với cánh cửa cùng nội thất gam màu xanh bạc hà.

Details

Prices start at: 1,800,000 per night

View Details


Galaxy Violet

Căn nhà với cánh cửa cùng nội thất gam màu tím.

Details

Prices start at: 1,600,000 per night

View Details


Banana Yellow

Căn nhà với cánh cửa cùng nội thất gam màu vàng chuối.

Details

Prices start at: 1,600,000 per night

View Details


Blue Swan

Căn nhà có tầm nhìn núi Ba Vì

Details

Prices start at: 890,000 per night

View Details


White Swan

Căn nhà có tầm nhìn núi Ba Vì

Details

Prices start at: 790,000 per night

View Details


Hot Pink

Căn nhà với cánh cửa cùng nội thất gam màu hồng rực.

Details

Prices start at: 1,500,000 per night

View Details


Sky Blue

Căn nhà với cánh cửa cùng nội thất gam màu xanh da trời.

Details

Prices start at: 1,500,000 per night

View Details