Homestay Ba Vì, Hà Nội

Sân vườn

Mint Green

Căn nhà với cánh cửa cùng nội thất gam màu xanh bạc hà.

Galaxy Violet

Căn nhà với cánh cửa cùng nội thất gam màu tím.

Banana Yellow

Căn nhà với cánh cửa cùng nội thất gam màu vàng chuối.

Blue Swan

Căn nhà có tầm nhìn núi Ba Vì

Hot Pink

Căn nhà với cánh cửa cùng nội thất gam màu hồng rực.

Sky Blue

Căn nhà với cánh cửa cùng nội thất gam màu xanh da trời.