Homestay Ba Vì, Hà Nội

Bể bơi

Banana Yellow

Căn nhà với cánh cửa cùng nội thất gam màu vàng chuối.

Blue Swan

Căn nhà có tầm nhìn núi Ba Vì

White Swan

Căn nhà có tầm nhìn núi Ba Vì

Sky Blue

Căn nhà với cánh cửa cùng nội thất gam màu xanh da trời.