Homestay Ba Vì, Hà Nội

Điều khoản và Điều kiện

Chào mừng bạn đến với trang Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi. Trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện sau đây. Bằng việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện này.

1. Phạm vi

Trang web này được sử dụng để giới thiệu và đặt phòng homestay cho khách hàng. Chúng tôi cung cấp dịch vụ đặt phòng và thanh toán trực tuyến.

2. Điều kiện sử dụng

Bạn phải đủ 18 tuổi hoặc hơn để sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Bạn phải đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được cung cấp đầy đủ, chính xác và không gian dối. Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc bảo mật tài khoản của mình và mật khẩu. Bạn không được phép sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho mục đích bất hợp pháp hoặc vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào.

3. Điều kiện thanh toán

Chúng tôi chấp nhận các phương thức thanh toán trực tuyến như chuyển khoản ngân hàng và trả trực tiếp bằng tiền mặt. Bạn phải thanh toán đầy đủ số tiền đặt cọc và giá trị của dịch vụ trước khi đến homestay.

Xem chi tiết: Chính sách đặt phòng và hoàn hủy

4. Điều kiện hủy

Nếu bạn muốn hủy đặt phòng, bạn cần thực hiện việc hủy đặt trên trang web của chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi trực tiếp. Chúng tôi sẽ áp dụng các chính sách hủy khác nhau tùy thuộc vào thời điểm hủy và thời gian đặt phòng.

Xem chi tiết: Chính sách đặt phòng và hoàn hủy

5. Sửa đổi điều khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện này bất cứ lúc nào và mà không cần báo trước. Việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi các thay đổi này có hiệu lực đồng nghĩa rằng bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện mới. Chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra thường xuyên trang Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi để cập nhật về các thay đổi mới nhất.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ thay đổi nào của chúng tôi về các điều khoản và điều kiện, bạn có quyền ngưng sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi đồng nghĩa với việc chấp nhận các thay đổi này.

6. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng nó chỉ cho các mục đích được nêu trong Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ các đối tác cần thiết để cung cấp dịch vụ của chúng tôi.

7. Giới hạn trách nhiệm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn đến các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, tình cảm hay hậu quả.

8. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến trang web này và các nội dung trên trang web này thuộc về chúng tôi hoặc các bên thứ ba đã cấp phép cho chúng tôi sử dụng. Bạn không được sao chép, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web này cho mục đích thương mại hoặc phi thương mại mà không có sự đồng ý của chúng tôi hoặc chủ sở hữu bản quyền.

9. Luật áp dụng

Các điều khoản và điều kiện này sẽ được điều chỉnh và áp dụng theo luật pháp của quốc gia nơi homestay đó được đặt tại.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc về các điều khoản và điều kiện này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email được cung cấp trên trang web của chúng tôi.