Homestay Ba Vì, Hà Nội

Booking Confirmed

Chúng tôi rất vui mừng thông báo cho bạn biết rằng yêu cầu đặt chỗ của bạn đã được tiếp nhận và xác nhận.

We are pleased to inform you that your reservation request has been received and confirmed.